lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

 

Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Thần Việt Điện 2010 

Chuyên-mục Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại nhân dịp Giổ Tổ Hùng Vương Việt lịch 4893 cũng như kỷ-niệm lần thứ 59 Quốc Khánh 26-10.   

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
website: http://www.truclamyentu.info ; http://www.thuvienhoasen.info

Tư-tưởng quân-sự Việt-Nam - Nghệ-thuật quân sự Việt-Nam

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo, Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

Một vị tướng cầm quân có tài là vị tướng đó có một suy tư về các hình thái đánh giặc khác nhau để đạt tới thắng lợi cho quân đội mình.

Suy tư về các hình thái đánh giặc đó là Tư Tưởng Quân Sự, khi tư tưởng này được kết nối lại và trình bày một cách hợp lý đó gọi là Binh Thư.

Tư tưởng quân sự đã có, vị tướng áp dụng vào thực tế chiến trường một cách có hiệu quả, như thế gọi là Nghệ Thuật Quân Sự.

Có thể nói đó là nguyên tắc chung của những người cầm quân, nói nôm na là các vị tướng đánh trận; tuy nhiên nếu vị tướng có thực tài cùng đức độ và thể hiện khi ra trận, như thế mới làm cho binh sĩ dưới quyền nể phục mà thi hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, còn người đời sau nể phục. Đức độ và tài năng đó có thể làm cả hàng ngủ của quân thù kính nể.

Đề cập tới đây tức là nói đến một vị tướng lý tưởng.

Vị tướng lý tưởng là người cầm quân có tài có đức thật sự là vị tướng có tư tưởng quân sự cũng như nghệ thuật quân sự; tư tưởng và nghệ thuật đó khi áp dụng vào chiến trường, đem lại tối đa chiến thắng, đồng thời giảm thiểu càng nhiều càng tốt sự thiệt hại cho quân nhà. Làm được như vậy mới là một tướng tài, danh tướng, hoặc là một thiên tài quân sự.

Một vị tướng có thực tài, có đạo đức không thể nào áp dụng những phương pháp "thí quân", hoặc "chiến thuật biển người" để tạo chiến thắng, bất chấp sinh mệnh của binh sĩ dưới quyền ra sao...Vị tướng có thực tài, có đạo đức mới lưu danh trong quân sử vàng son; còn ngược lại chỉ làm người kinh sợ do những chiến thuật vừa được đề cập.

Tuy nhiên, vị tướng có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự chưa hẳn là một danh tướng hay là một thiên tài quân sự đúng nghĩa. Là một danh tướng, một thiên tài quân sự (do sự tôn vinh của người đời sau), vị tướng đó phải đặt an nguy của đất nước và dân tộc lên trên an nguy của bản thân, cũng như quyền lợi của phe nhóm, đảng phái. Nếu không làm được như vậy thì không xứng đáng được tôn xưng là danh tướng hay thiên tài quân sự.

Lịch sử hơn 5000 năm dựng nước và giữ nước của tộc Việt, có biết bao nhiêu anh hùng, anh thư đã liều thân bảo vệ đất nước và dân tộc. Công đức cao cả thật không biết làm sao ca ngợi và báo đền.

Trong những bậc anh hùng anh thư đó, có bốn nhân vật vượt trội, có vị là hoàng đế, có vị là tướng lãnh, họ vừa có tư tưởng quân sự và nghệ thuật quân sự trong việc hành quân bố trận, cũng như sự hết lòng hy sinh để phục vụ đất nước và dân tộc, đó là:

1/ Phật Hoàng Trần-Nhân-Tông (1258-1308)

2/ Hưng Đạo Đại Vương Trần-Quốc-Tuấn (1232?-1300)

3/ Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn-Huệ (1753-1792)

4/ Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu (1929-1975)

Bốn vị nêu trên xứng đáng được ca ngợi là thiên tài quân sự, vì họ có tư tưởng quân sự và áp dụng tư tưởng đó vào thực tế chiến trường dưới tên gọi là nghệ thuật quân sự một cách có lý có tình nhất trong một ngàn năm thứ hai sau Công nguyên.

Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo (04/2010); Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

*/*

Bài viết được đăng tải trên báo Tổ quốc, đồng thời có ba góp ý.

Rất cám ơn những góp ý cho bài viết. Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc- Lộc

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter