lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa

Biển Cả Và Con Người

Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

southeast asia sea, biển Đông Việt Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển đông

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Thông cáo báo chí thành lập hội biển Đông-Nam-Á Việt-Nam

Nhân dịp tưởng-niệm 42 năm giỗ-trận Hoàng-Sa, hội biển Đông-Nam-Á Việt-Nam tiếng Anh là The Vietnamese Southeast-Asia-Sea Association, viết tắt VSASA được thành lập nhằm nói lên tiếng nói của biển Đông-Nam-Á Việt-Nam đối với dư luận Việt-Nam và quốc tế.

Mục đích :

1/ Thông tin về biển Đông Nam Á của Việt-Nam; 2/ Vinh danh hải quân Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa.

Phương tiện thông tin là trang nhà biển Đông-Nam-Á Việt-Nam.

Trang nhà biển Đông-Nam-Á Việt-Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động trong 3 tuần lễ nữa.

Kính mời chư quý liệt vị theo dõi, cổ động, cộng tác và góp ý với chúng tôi.

Âu Châu, ngày 19-01-2016

Trần Đại Việt tổng thư ký hội biển Đông-nam-Á Việt-Nam

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter