lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Đạo tràng đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh

kinh diệu pháp liên hoa, đại từa diệu pháp liên hoa kinh

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát 

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 

(nguồn hình wikipédia)

Thư viện giảng kinh thuyết pháp được thành lập để phổ biến những bài giảng, bài pháp của những vị giảng sư, pháp sư danh tiếng như đức Tăng thống Thích Huyền Vi, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh v.v... 

Trong đạo tràng này chúng tôi đặc biệt sưu tập và phổ biến bộ kinh giảng đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của tăng thống Thích Huyền Vi. Đây là bộ kinh giảng đặc biệt tổng hợp từ hai bộ kinh chữ Bắc Phạn và Tàu. 

Vì chuyển từ cassette sang dạng mp3, cho nên tiếng hơi nhỏ, xin vui lòng thông cảm. 

Kính chúc chư quý tôn đức, quý chư thính chúng thân tâm thường lạc phước trị nhị nghiêm. 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát  

Minh Hạnh trưởng ban biên tập Thư Viện Hoa Sen (25/01/2015). 

***

Kinh thập thiện phần 1 _Tăng thống Thích Huyền Vi

1, 2, 3

 

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter