lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

 Chuyên mục này được thành lập không ngoài mục đích ghi nhận, phổ biến thông tin một cách khách quan, trung thực về những mặt tích cực và tiêu cực của cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước; cũng như của Phật Giáo Việt Nam. Chuyên mục không nhằm đả phá, chỉ trích cá nhân, hội đoàn trong cộng đồng.

Thư Viện Hoa Sen Việt-Nam_Trúc-Lâm Yên-Tử kính cáo

 

Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 10) Thư Kính Bạch Thượng Tọa Thích Viên Dung, Chùa Bảo Phước

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thượng tọa thích Viên Dung, trụ trì chùa Bảo Phước

Ngày 26 tháng 7 năm 2014, trang nhà Thư Viện Hoa Sen có nhận được bản tin liên quan đến thưọng tọa từ email Phật Tử Chùa Như Lai <ghpgvntncnl@gmail.com>. Chúng tôi đã đăng trên trang nhà của Thư Viện Hoa Sen phần sinh hoạt cộng đồng.

Mục tiêu của phần sinh hoạt cộng đồng là: “ghi nhn, ph biến thông tin mt cách khách quan, trung thc v nhng mt tích cc và tiêu cc ca cng đng người Vit trong và ngoài nước; cũng như ca Pht Giáo Vit Nam. Chuyên mc không nhm đ phá, ch trích cá nhân, hi đoàn trong cng đng.”

Do đó khi đăng tải bản tin liên quan đến Thượng tọa không ngoài mục tiêu nêu trên, đồng thời có ghi nguồn gốc, email gởi đến. Tuy nhiên, khi đăng tải, ban biên tập TVHS đã không phổ biến theo email và gởi đi các nơi.

Theo lời thượng tọa cho biết sự việc đã xảy ra cách nay ba tháng, trên nguyên tắc, thầy cần phải lên tiếng ngay để chận đứng lập tức những nguồn dư luận tai hại như vậy. BBT Thư Viện Hoa Sen không rõ những trang nhà nào đã đăng, phần của Thư viện chỉ mới có và đăng từ ngày 26-07, xin được trình cho Thượng tọa được rõ.

Ngày 05-08-2014, BBT có nhận bản tin Thượng Tọa Thích Viên Dung bị vu khống từ một lá thư nặc danh, và đã xóa ngay bản tin đăng ngày 26-07-2014 (Người chuyển: Phật Tử Chùa Như Lai <ghpgvntncnl@gmail.com> (26-04-2014) ghi nhầm là 26-04-2014)) liên quan đến thầy.

Đồng thời đã phổ biến ngay bản tin Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 6) Thượng Tọa Thích Viên Dung bị vu khống từ một lá thư nặc danh - http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_su-that-can-duoc-biet-ve-sinh-hoat-cong-dong/tvhsvn_nstcdbvcd-p6-thay-vien-dung-bi-vu-khong.htm. Bản tin trước đã được xóa vĩnh viễn.

Ban biên tập Thư viện Hoa Sen chân thành gởi lời sám hối đến thượng tọa vì việc đăng tải vừa rồi. Đồng thời xin Thượng tọa chuyển lời xin lỗi, sám hối đến quý Phật tử nào đã tình cờ vào trang nhà đọc bài vừa nêu.

Qua lần này, là một bài học đáng ghi nhớ cho BBT Thư Viện Hoa Sen.

Nguyện cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho Thượng tọa phúc trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ.

Liên Âu ngày 06-08-2014

Ban biên tập thư Viện Hoa Sen Việt Nam

Bài viết liên quan: 

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 12) Thư Viện Hoa Sen: Về Việc Nhiễu Loạn Thông Tin - http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_su-that-can-duoc-biet-ve-sinh-hoat-cong-dong/nstcdbvcd-p12-thu-vien-hoa-sen-nhieu-loan-thong-tin.html


Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter