lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN;

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tin Tức Thời Sự Việt Nam và Quốc Tế

 lich su viet nam, lịch sử việt nam, hội sử học việt nam

Đừng Im tiếng - Mà Phải Lên Tiếng 

THÔNG BÁO KHẨN:Xin mời ký tên vào thỉnh nguyện thư phản đối thành phố Ottawa sẽ treo cờ Đỏ Việt cộng vào ngày 2-9 sắp đến_Người Dân Việt.

Mời bấm vào đường dẫn bên dưới để ký tên:

http://www.ipetitions.com/petition/no-flag-of-the-socialist-republic-of-vietnam

Kính gởi quý niên, huynh trưởng,
 
Kính mời quý niên, huynh trưởng vui lòng ký tên vào thỉnh nguyện thư và phổ biến đến mọi người quen biết nhờ ký tên yêu cầu KHÔNG treo cờ Máu của nhà cầm quyền CSVN vào ngày 2-9 tại City Hall Otawa, Canada.

Trân trọng cám ơn quý niên, huynh trưởng,

Nguyễn Văn Phát

phatnguyen9@gmail.com

Thân kính chuyển và xin mời ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư đễ gửi lên văn phòng Thị trưởng Ottawa nhằm phản đối việc treo cờ Đỏ của chính quyền CSVN vào ngaỳ 2-9 tại City hall.

Xin quý vị ký tên và ghi rõ thành phố cư trú trong phần comment, không cần ghi chi tiết địa chỉ. Không cần là cư dân Ottawa cũng có thể ký tên vào thỉnh nguyện thư này.

Chân thành cảm tạ và xin giúp phổ biến rộng rãi thông tin này.

Trân trọng,
Hà Quyên

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

i pétition online, your voice counts

Hello,
Quoc-Viet Le-The would like you to visit the following online campaign, by

iPetitions:

http://www.ipetitions.com/petition/no-flag-of-the-socialist-republic-of-vietnam

Message:

Hello,

On September 2nd, 2014 Mayor Jim Watson's office of the City of Ottawa has announced that they will be flying the Socialist Republic of Vietnam's flag in honour of their Independence Day.

Sign this petition to show Mayor Jim Watson that the Vietnamese-Canadians and Canadians will not stand to watch a flag representing oppression and violations against human rights to fly in our capital city.

Once the signature is signed, please help to spread the word as quickly as possible.

Regards,

Quoc-Viet Le-The

 hoặc viết thư trực tiếp cho Ô. Jim Watson, Đô Trưởng Ottawa, để phản đối chuyện này.

jim.watson@ottawa.ca, tel. 613-580-2496    

No Flag of the Socialist Republic of Vietnam Should Fly at the City of Ottawa

Mayor Jim Watson's office of the City of Ottawa plans to fly the Socialist Republic of Vietnam's flag on September 2nd, 2014 at City Hall in honour of Vietnam's Independence Day.

The Vietnamese came to Canada decades ago to escape the grasp and oppression of the Vietnamese Communist Regime, who now flies their flag as Vietnam's national flag. We, the free Vietnamese, do not recognize that flag in any way shape or form as it represents the horrific acts against human rights committed and still being committed by the Vietnamese Communist Party in Vietnam.

Mayor Jim Watson has been to many events hosted by the Vietnamese community here in Ottawa where only the Freedom Flag of Vietnam is flown; therefore, he should be aware of the stance that the community he represents takes on this issue. Perhaps he needs a reminder:

This petition is to show the strong opposition by the Vietnamese-Canadian community in the City of Ottawa against the raising of the Socialist Republic of Vietnam's flag.

-------------

Please indicate your home city when you sign the petition! This will let Mayor Jim Watson's office know who is calling him out for action!

Discussion

Quoc-Viet Le-The I am a Canadian youth, born and raised by Vietnamese parents who fled their home country in search of freedom. The acts committed by the Communist Party of Vietnam in the past and in recent years deserves no recognition. As a resident of Ottawa, I do not want to see the flag of the party that tore apart and continues to tear apart my family's home country be flown in my home town.

Tonya Le Thank you. I am so proud of you, Quoc Viet!

Phuong-Mai Le It will be a sad day for Vietnamese-Canadian in Ottawa. The majority of us are boat people who fled the communist regime for freedom and justice. I sincerely hope Mayor Jim Watson try to understand what really represent the Vietnamese-Canadian citizens in Ottawa: Freedom Flag of Vietnam.

·  Hit the 500 signatures mark in less than 17 hours. Thanks for all of the support!
9 hours ago

·  "Black Ribbon Day - remembering the victims of Communism - was introduced by the Federal Government just a few years ago as 23 August. We have just celebrated this a few days ago with communities fleeing the former Eastern European communist regimes. It would be outrageous to flee the flag of a country ruled by Communist party on Ottawa City Hall just a few days after this event. " - Daniel Feszty

10 hours ago

·  In 1980, Ottawa's Mayor, Marion Dewar spearheaded Project 4000, an endeavour that saw 4000 Vietnamese refugees sponsored and brought to the city, finally safe from the horrors that they experienced not only under the Ho Chi Minh's communist regime, but also the atrocities that they endured when escaping from Vietnam during the Boat People movement. For Mayor Jim Watson to fly the Socialist Republic of Vietnam flag in honour of their "independence" is to dishonour Marion Dewar's memory, as well as serve as a big slap in the face to countless Vietnamese people now living in Ottawa, and Canada. The day that flag was flown, was the day freedom and human rights became a thing of the past in Vietnam. The day of Vietnam's "independence" was a sad day for all of the Vietnamese people who fought so hard against Ho Chi Minh's communist regime, and lost. The Vietnamese people living in Ottawa, and abroad, left Vietnam for a reason -- to escape the oppressive communist regime, and to never have to fly nor salute the communist flag, ever again. Please do not raise the Socialist Republic of Vietnam flag. As the daughter of two Vietnamese refugees and former Boat People, I urge Mayor Jim Watson to reconsider flying the Socialist Republic of Vietnam flag, and to honour and respect what Marion Dewar did for the city, over 3 decades ago, as well as the millions of Boat People who died trying to preserve their freedom and human rights, away from the communist regime of the Socialist Republic of Vietnam.

10 hours ago

·  300+ signatures in less than 12 hours! With nearly 100 from Ottawa alone. The news has reached Toronto, Winnipeg, Montreal, Calgary, Vancouver,France, Norway, Netherlands, Australia and the United States! Thanks for all of the support! Keep it up everyone!
12 hours ago

***

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?...xin-mi-ky-ten-vao-thnh-nguyn-th-phn-i-thanh-ph-ottawa-s-treo-c-vao-ngay-2-9-sp-n&catid=30:thong-bao&Itemid=2

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter